Προνόμια για Ενήλικες 2022

ΟΜΙΛΟΣ: HHG - ΥΓΕΙΑ:  

Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 4 Μαρούσι Τηλ.: 210 6867000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Γυναικολόγο
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 450 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σεΠαθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Γυναικολόγο - Αιματολόγο - Αγγειοχειρουργό - Γαστρεντερολόγο - Θωρακοχειρουργό - Νευρολόγο - Νευροχειρουργό - Ουρολόγο - Πνευμονολόγο -  Φυσίατρο
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Ενδοκρινολόγο με € 10 - Δερματολόγο με € 15 - Οφθαλμίατρο με € 30  - Αλλεργιολόγο με € 30 - Ηπατολόγο με € 30 και έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα. 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΟΜΙΛΟΣ: HHG - METROPOLITAN  HOSPITAL: 

Δ/νση:  Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο Τηλ.: 210 4809000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ και σε Πνευμονολόγο και Νευρολόγο (9.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.)  
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 450 ανά περιστατικό.

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Γυναικολόγο - Αγγειοχειρουργό - Γαστρεντερολόγο - Θωρακοχειρουργό - Νευρολόγο - Νευροχειρουργό - Ουρολόγο - Πνευμονολόγο - Φυσίατρο - Πλαστικό Χειρουργό 
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Ενδοκρινολόγο με € 10 - Δερματολόγο με € 15 - Οφθαλμίατρο με € 30 - Αλλεργιολόγο με € 30 - Ρευματολόγο με € 30 - Ηπατολόγο με € 30 και έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα.
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΟΜΙΛΟΣ: HHG - METROPOLITAN GENERAL: 

 Δ/νση: Λ. Μεσογείων 264 Χολαργός  Τηλ.: 210 6502000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Νευρολόγο - Πνευμονολόγο (9:00 με 21:00)
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 450 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Γυναικολόγο - Αιματολόγο - Αγγειοχειρουργό - Γαστρεντερολόγο - Θωρακοχειρουργό - Νευρολόγο - Νευροχειρουργό - Ουρολόγο - Πνευμονολόγο - Φυσίατρο
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις με: έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα
 Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΟΜΙΛΟΣ: HHG - ΜΗΤΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ: 

Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 4 Μαρούσι Τηλ.: 210 6867000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Γυναικολόγο - Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 450 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σεΠαθολόγος  - Καρδιολόγος - Ορθοπεδικός - Χειρουργός - ΩΡΛ - Γυναικολόγο - Γαστρεντερολόγο - Θωρακοχειρουργό - Νευρολόγο - Νευροχειρουργό - Ουρολόγο - Πνευμονολόγο - Φυσίατρο
 
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Ενδοκρινολόγο με € 15 - Δερματολόγο με € 15 - Οφθαλμίατρο με € 30 -  Αλλεργιολόγο με € 30 και έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα.
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

IATΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ:  

Δ/νση: Διστόμου 5-7 Μαρούσι Τηλ.: 210 6198100

 IATΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ:   

Δ/νση: Άντερσεν 1 Ψυχικό Τηλ.: 210 6974000

 IATΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ:  

Δ/νση: Εθ. Μακαρίου 60 Περιστέρι Τηλ.: 210 5799000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 400 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σεΠαθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις με: 25% έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

IATΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ:

Δ/νση: Άρεως 36  Π. Φάληρο Τηλ.: 210 9892100

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: ΩΡΛ - Πνευμονολόγο - Ουρολόγο (Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.)
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 400 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Πνευμονολόγο - Ουρολόγο
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις με € 30 σε: Αγγειολόγο - Δερματολόγο - Διαβητολόγο - Ενδοκρινολόγο - Ηπατολόγο - Νευροχειρουργό - Οφθαλμίατρο και 25% έκπτωση σε κάθε άλλη ειδικότητα
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 

 Δ/νση: Αθανασιάδου 9 Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6416600

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 500 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Γυναικολόγο - Πνευμονολόγο - Γαστρεντερολόγο - Ενδοκρινολόγο, Ουρολόγο - Νευρολόγο, Νευροχειρουργό, Αγγειοχειρουργό,  Οφθαλμίατρο - Δερματολόγο.
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις στην προνομιακή τιμή των: € 30 σε Αλλεργιολόγο και Ρευματολόγο.
 Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ: 

 Δ/νση: Μεσογείων 107 Αθήνα Τηλ.: 210 6972000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό  - ΩΡΛ - Πνευμονολόγο - Νευροχειρουργός
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 400 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Πνευμονολόγο - Ουρολόγο - Αιματολόγο - Γυναικολόγο - Γαστρεντερολόγο - Θωρακοχειρουργό - Νευρολόγο - Νευροχειρουργός
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις με:
€ 20 στις υπόλοιπες ειδικότητες και 25% έκπτωση για  επισκέψεις σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές.
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

 Μπορείτε να δείτε μεγαλύτερη ανάλυση των Παροχών πατώντας: ΕΔΩ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: 

 Δ/νση: Μ. Γερουλάνου 15 Αθήνα Τηλ.: 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ: 

Δ/νση: Φιλελλήνων 34  Πειραιάς Τηλ.: 210 4582200

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παροχές εκτάκτων - επειγόντων περιστατικών δεν ισχύουν για την ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 400 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
• Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σεΠαθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ - Ουρολόγο
 Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις με: € 20 σε κάθε άλλη ειδικότητα
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

MEDITERANEO: 

 Δ/νση: Ηλείας 8-12 Γλυφάδα Τηλ.: 210 9117000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 200 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - ΩΡΛ
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ: 

 Δ/νση: Ακτή Κουντουριώτη 7 Πειραιάς Τηλ.: 210 4198800

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 300 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 

 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 356 Καλλιθέα Τηλ.: 210 9493000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Καρδιολόγο
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 300 ανά έτος

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 Προνομιακή χρέωση για Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Καρδιολόγο και Καρδιοχειρουργό
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ: 

 Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου  20 Ιλίσια Τηλ.: 210 7208100

1. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά: 
 Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Παθολόγο - Καρδιολόγο - Ορθοπεδικό - Χειρουργό - Πνευμονολόγο -  Γαστρεντερολόγο - Αγγειοχειρουργό - Ουρολόγο – Ωτορινολαρυγγολόγο – Ενδοκρινολόγος - Θωρακοχειρουργό - Οφθαλμίατρο - Γυναικολόγο - Πλαστικό Χειρουργό

ΙΑΣΩ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚH: 

 Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Τηλ.: 210 6383000

1. Έκτακτα - Επείγοντα Περιστατικά:
 
Δωρεάν Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε: Γυναικολόγο
 Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις έως € 450 ανά περιστατικό

2. Τακτικά Προγραμματισμένα Περιστατικά:
 
Προνομιακές τιμές για Διαγνωστικές Εξετάσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 Στα ανωτέρω δεν καλύπτονται: Τα Φάρμακα, οι Ιατρικές Πράξεις, το Υγειονομικό Υλικό, τα Ειδικά Υλικά και οι έκτακτες κλήσεις ιατρών.
Στην περίπτωση όμως ατυχήματος καλύπτονται απολογιστικά.
Οι παραπάνω Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας, προσφέρονται Δωρεάν στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής, στα πλαίσια των συνεργασιών με τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία και μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε.
 Μπορείτε να δείτε μεγαλύτερη ανάλυση των Παροχών πατώντας: ΕΔΩ
Tελευταία ενημέρωση: 1/1/2022.

24ΩΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ:
2130318189

Μπορείτε να επικοινωνήσετε και προσωπικά μαζί μου στο: 2103003456 | 6932440700 |
Μέσω Skype | Αφήστε το μήνυμα σας | info@kanelopoulos-advice.gr 

© 2022 Kanelopoulos-advice.gr | Designed by antoramf